EMEA polski
EATON
Wyłączniki
Wyłącznik różnicowoprądowy xPole PFIM typu F
15 Results
Residual current circuit breaker (RCCB), 63A, 4p, 30mA, type G/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 25A, 4p, 300mA, type G/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 40A, 4p, 300mA, type G/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 63A, 4p, 300mA, type G/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 25 A, 4p, 300 mA, type S/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 63A, 4p, 300mA, type S/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 25A, 2p, 30mA, type G/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 40A, 2 p, 30mA, type G/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 63A, 2p, 30mA, type G/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 25A, 2p, 300mA, type G/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 40A, 2p, 300mA, type G/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 25A, 4p, 30mA, type G/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 40A, 4p, 300mA, type S/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 63A, 2p, 300mA, type G/F
Residual current circuit breaker (RCCB), 40A, 4p, 30mA, type G/F