EMEA English
EATON
CIRCUIT BREAKERS
FAZ-NA-DC xEffect Miniature Circuit Breaker
34 Results
Miniature circuit breaker (MCB), 2 A, 2p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 7 A, 2p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 10 A, 2p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 13 A, 2p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 25 A, 2p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 40 A, 2p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 3 A, 1p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 5 A, 1p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 7 A, 1p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 10 A, 1p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 15 A, 1p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 16 A, 1p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 32 A, 1p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 40 A, 1p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 3 A, 2p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 4 A, 2p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 5 A, 2p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 6 A, 2p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 8 A, 2p, characteristic: C, DC
Miniature circuit breaker (MCB), 15 A, 2p, characteristic: C, DC